Privacyverklaring

Verboom Timmerbedrijf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verboom Timmerbedrijf en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Verboom Timmerbedrijf heeft verstrekt.

Bij het gebruiken van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw adresgegevens

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Verboom Timmerbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Tevens kan Verboom Timmerbedrijf uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst. 

Verboom Timmerbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Verboom Timmerbedrijf uw gegevens?
Verboom Timmerbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Beveiliging van de website
Verboom Timmerbedrijf heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verboom Timmerbedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verboom Timmerbedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verboom Timmerbedrijf op.

Top
Contact

Offerte aanvragen?

Bel: 0318 48 34 14